Menu
home
>>
ขทช.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID 19)

วันนี้ ( 19 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. )
ขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID 19) โดยทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ณ บริเวณแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content